köket i Arbetarbostaden, 1930-talsmiljö
I arbetarbostaden kan man se hur ett kök kunde se ut i en lite arbetarlägenhet på 1930-talet. Foto: Viveca Ohlsson/Kulturen

Läs mer om de tidsperioder som finns representerade i Kulturens utställningar och vårt friluftsmuseum. Tidslinjen riktar sig framförallt till skolelever och lärare och innehåller information om hur man kan fördjupa sig inom en aktuell tidsperiod på Kulturen. Här finns tips om vad man kan titta på och göra på museet.

Medeltiden

Under medeltiden var Lund ett kyrkligt centrum för hela Norden. Här verkade ärkebiskopen, den så kallade metropoliten. I Metropolis kan ni följa stadens utveckling från 900-talet till 1600-talets första hälft.  I vårt friluftsmuseum finns det även flera hus med medeltida anor och längs vårt lekspår går det att leka medeltida lekar. I leklådan vid Dekanhuset hittar ni svärd och riddarsköldar!

Hus på Kulturen och andra platser

I Kulturens friluftsmuseum finns det medeltida  Dekanhuset. Utanför museet finns även några andra medeltida hus och platser som vi rekommenderar er att besöka. Borgeby slott utanför Löddeköpinge, Lunds Domkyrka och Drottens Kyrkoruin en trappa ner under Lund och titta på stadsvallen i Stadsparken från 1100-talet.

Litteraturtips

I lärarhandledningen till Metropolis kan ni läsa mer om vad utställningen innehåller och hur den går att använda i undervisningen. Vill ni veta ännu mer om Lund på medeltiden hittar ni massor med spännande faktaböcker och skönlitterära böcker i vår litteraturlista till de olika århundradena i Kulturens tidslinje! Några tips är Medeltidens Lund av Arne Blom och Claes Wahlöö, Medeltidens ABC av Nina Folin och Göran Tegnér, böckerna om Arn av Jan Guillou, Populära spel under medeltiden av Magdalena Jonson, Riddarnas värld av Lena Lidbeck och Anders Nyberg, Medeltidens medicin av Moses Brian.

1500-talet

Under 1500-talet var Skåne ännu danskt, men stora omvälvningar var på gång. I Tyskland publicerade Martin Luther sina teser som inledde den kristna reformationen och i Sverige avsatte Gustav Vasa Kristian II och utropade sig själv till kung.

Mer om 1500-talet i våra utställningar

I utställningen Metropolis går det att lära sig mer om livet på 1500-talet i rummet om Fru Görvel Fadersdotter Sparre som byggde Fru Görvels gård i Lund och var en av de rikaste kvinnorna i Norden på den tiden. I utställningen Tidens rum kan man studera den övre klassens hemmiljö från 1500-talet till 1900-talets början.

Hus på Kulturen och andra platser

Gustav Vasa må ha utropat sig till kung av Sverige, men alla stod inte på hans sida. I Småland gjorde Nils Dacke länge motstånd mot den nye svenske kungen. 1542 ska han enligt sägnen ha gömt sig undan Vasa i en loftbod i Uranäs socken i Småland som kallas för Dackestugan i folkmun, som såldes och flyttades till Kulturen 1892. Utanför Kulturen kan ni även besöka Stäket i Lund där delar av Fru Görvels gård från 1500-talet finns kvar och används som restaurang. I Domkyrkan hittar ni även ett porträtt av Fru Görvel och hennes gravsten.

Litteraturtips

Mer om 1500-talet kan ni läsa i Borgar i Skåne av Anders Ödman. Ladda gärna även ner vår litteraturlista till århundradena i tidslinjen!

1600-talet

1600-talet var ett händelserikt århundrade i Lund och Skåne. Efter hårda strider tvingas Danmark överlämna Skåne till Sverige 1658. Därefter inleds en medveten försvenskning av regionen. Som en viktig del i detta arbete grundas Lunds universitet. På Kulturen berättar vi om denna tid i flera utställningar. Viktigast är Vapen – Makt över liv, människans relation till vapen. I utställningen behandlas jakt, krig och stormaktstiden och Slaget vid Lund 1676. Andra utställningar är Universitetsmuseet och Bokkulturen. Med universitetets grundande 1666 fick Lund sin första boktryckare. Utställningen Bokkulturen berättar om boktryckarkonsten och hur det präglade Lund och stadens invånare.

Mer om 1600-talet i våra utställningar

I Tidens rum tas 1600-talets ideal och stilhistoria upp och i Ting för lek kan ni möta krigarkungen Karl XII som barn och gunga på den gunghäst som han fick på sin tioårsdag. Gåvan sågs dock mindre som en leksak och mer som ett verktyg för att fostra prinsen till ryttare och kung, vilket han också blev fem år senare.

Hus på Kulturen och andra platser

Bosebo kyrka uppfördes 1652 och stod från början i Västbo härad i Småland. När församlingen ville bygga en ny större kyrka i slutet av 1800-talet räddades den vackra träkyrkan till Kulturen. Andra hus med anor från 1600-talet på Kulturen är Berlingska huset, där Bokkulturen finns, och Borgarhuset där det går att se hur det såg ut i ett borgarhem från 1670-talet. Titta även på Måcketorpsboden från 1600-talets slut.

Litteraturtips

Läs mer om 1600-talet i Skånska kriget 1675-1679 av Claes-Göran Isacsson och Borgar i Skåne av Anders Ödman. Fler boktips hittar du i vår litteraturlista till århundradena i tidslinjen!

1700-talet

Karl XII:s död 1718 markerar slutet på Sveriges tid som europeisk stormakt. Södra Karelen och Baltikum har förlorats till Ryssland i det Nordiska kriget som även innebar stora umbäranden för folket. Men 1700-talet var inte bara mörkt. Sverige rönte även stora vetenskapliga och konstnärliga framgångar detta århundrade; Linné publicerade Systema Naturae 1735 och var med och grundade Vetenskapsakademien 1739. Gustaf III, som vurmade för konst och kultur, startade bland annat Vitterhets-, Historie- och Antikvitetsakademien och Svenska Akademien 1786. Samfund som ännu finns.

Mer om 1700-talet i våra utställningar

Är ni intresserade av stilhistoria och de rikare stadsbornas hemmiljöer kan ni titta in i Tidens rum och i Ting för lek får ni en inblick i hur det var att växa upp på 1700-talet. Möt bland andra prinsessan Sofia Albertina och se hennes docka i utställningen.

Hus på Kulturen och andra platser

I vårt friluftsmuseum kan ni lära er mer om hur vanliga människors liv tedde sig på 1700-talet. Här möter ni bonden i Blekingegården, prästen i Västra Vrams prästgård och smeden i Hylla smedja som var den lokala samlingspunkten i byn Hylla där smedjan en gång stod. Besök även Allmogehallens ovanvåning där det finns olika stuginteriörer från 1700-talets Skåne. I Bosebo kyrka finns altaret, predikstolen och orgeln från 1700-talet.

Litteraturtips

Läs mer om 1700-talet i Ting för lek och tanke av Bo Lönnqvist och Johan Silvander. Läs även Gustaf III:s Stockholm av Christopher O´Regan. Fler boktips hittar du i litteraturlistan till århundradena!

1800-talet

1800-talet kallas ofta för industrialismens århundrade och innebar en övergång från hantverk till maskinell storskalig tillverkning i fabriker. Skråväsendet upplöstes 1864 och allt fler flyttade in till städerna. Viktiga tekniska landvinningar gjordes. Järnvägen, telegrafen, ångmaskinen och telefonen uppfanns. Till Lund kom tågen 1856 och därmed sades den industriella revolutionen ha nått staden. Dessutom öppnades Kulturen 1892 av Georg Karlin för att rädda allmogekulturen som höll på att försvinna.

Mer om 1800-talet i våra utställningar

I Borgarhusets Tidens rum kan ni se hur 1800-talets rikare Lundabor inredde sina hem. Under 1800-talet blev det billigare att köpa och läsa tidningar och böcker tack vare de nya ångdrivna tryckpressarna. Lär er mer om detta i Bokkulturen! Under 1800-talet växer den moderna synen på barndomen fram. I Ting för lek berättas om folkskolan som infördes 1842, om pedagogiska leksaker och särskilda leksaker för flickor respektive pojkar.

Hus på Kulturen och andra platser

Besök Blekingegården och Bosmålatorpet med interiörer från 1800-talets första hälft. Utanför Kulturen kan ni besöka Tegnérmuseet, där författaren Esaias Tegnér har bott, och Kulturens Östarp med korvirkesgården Gamlegård från 1812.

1900-talet

1900-talet var en omvälvande tid. Den tekniska utvecklingen, två världskrig och utopiska politiska system förändrade människans syn på sig själv och världen. Vi for till månen och bilen, radion, teven och datorn blev allas egendom. Istället för industrisamhället började det talas om välfärdssamhället. Men oljekrisen, kärnkraftverksolyckan i ryska Tjernobyl och andra miljöhot skapade oro. Sovjetunionens fall, det Kalla krigets slut och EU:s starkare roll i Europa innebar även stora ideologiska förändringar. 

Mer om 1900-talet i våra utställningar

Besök Modernismen som berättar om hur det tidiga 1900-talets tekniska landvinningar och optimism påverkade tidens konst, design och arkitektur. Här möter ni även konstnären Gösta Adrian-Nilsson, GAN, och silversmeden Wiwen Nilsson vilkas konst präglades av modernismen. Missa inte heller Att överleva – Röster från Ravensbrück om livet i ett tyskt koncentrationsläger från Andra världskriget. Besök även Bokkulturen och fundera över hur det var innan datorn och internet fanns!

Hus på Kulturen och andra platser

Vid 1900-talets början befann sig Sverige på tröskeln till det så kallade välfärdssamhället. Förstå något om vad det innebar genom ett besök i Bosmålatorpet där Kristina bodde med sina sex barn vid 1800-talets slut och i Arbetarbostaden där familjen Andersson bodde under 1900-talets första hälft. På Kulturen finns även flera hus som uppförts under 1900-talets senare hälft att se, som Lundahallen och Textilhallen.

2000-talet

Det är ofta svårt att beskriva den tid vi själva lever i. Däremot påverkas vi i dag av vad människor gjort tidigare. Samtidigt som århundraden av industrialisering och teknikutveckling i dag gör att vi kommunicerar allt snabbare via våra mobiltelefoner och internet, har miljöförstöringen nått global omfattning och är något som vi alla måste försöka stoppa.

Mobiltelefoner och internet har även gjort att gränser och tidszoner inte hindrar oss från att umgås, men samtidigt har det blivit krångligare att resa på riktigt. Terrorattacken mot USA 2001 har lett till skärpta säkerhetsregler på flyget och av miljöskäl borde vi kanske avstå från att flyga. Vad tycker du?

Ett gränslöst museum

På Kulturen försöker vi att sudda ut gränserna mellan dåtid, nutid och framtid i våra utställningar och istället se hur det vi människor gjort och gör påverkar oss och kommande generationer. Vi försöker också se förbi geografiska gränser och över murar som skiljer människor åt. Hur kan vi förstå vår egen kultur och vårt sätt att leva om vi inte vågar jämföra den med andra kulturer eller andras sätt att leva sina liv?

Pedagogen Olle Ekström i Thomanderska huset.

Skolvisningar

Vi erbjuder även visningar med fokus på de olika tidsperioderna i våra utställningar och hus.

Läs mer