Arkeologisk utgrävning i kvarteret Sankt Mikael 1906, då man hittar fundamentet till en takryttare från Svartbrödraklostrets kyrka. Takryttaren bar kyrkklockan på taknocken.
Arkeologisk utgrävning i kvarteret Sankt Mikael 1906, då man hittar fundamentet till en takryttare från Svartbrödraklostrets kyrka. Takryttaren bar kyrkklockan på taknocken. Denna gång är det ett annat område av kvarteret som undersöks.

Tisdagar och torsdagar kl 12.00–12.15 under perioden 7 maj till 10 oktober kan du vara med på en kort lunchvisning vid den pågående arkeologiska undersökningen i kvarteret Sankt Mikael. Plats: Stora Algatan 6 i Lund, se kartan nedan.

Det pågår en stor arkeologisk undersökning i kvarteret Sankt Mikael, precis intill Kulturen i Lund. Kvarteret ligger nära domkyrkan, i ett område där det var tätt med kyrkliga institutioner under medeltiden. Dessutom är undersöknings­platsen en del av det område där Lund började växa fram i slutet av 900-talet.

Den del av kvarteret som nu undersöks ägdes vid reformationen av Dominikankonventet, allmänt kallat Svartbrödraklostret. Det etablerades i Lund redan 1222 och var det första Dominikankonventet i Norden.

Följ arbetet löpande på vår blogg!

Undersökningsplatsen ligger precis intill Kulturen i Lund, på Stora Algatan 6 (utmärkt med röd markör på kartan nedan.)