Program

Visning Ung förr

Kulturen i Lund – Tegnérsplatsen 6, 223 50 Lund
onsdag 24 maj 14:00 – 14:30

Vad gjorde barn förr, när de var fattiga respektive rika, flickor respektive pojkar?

Följ med vår guide till några av husen från tidigt 1800-tal och framåt. Vi får reda på hur barnens roll i familjen såg ut, och vad man hade för förväntningar på flickor respektive pojkar. Visningen är för vuxna, men barn är välkomna med om de vill!