Program

Visning: Kvinnorna i husen

Nils, Siri och Ninne Andersson.
Nils, Siri och Ninne Andersson i det vi nu kallar Arbetarbostaden.
Kulturen i Lund – Tegnérsplatsen 6, 223 50 Lund
onsdag 6 mars 14:00 – 14:30

Välkommen på onsdagsvisning!

I Arbetarbostaden bodde familjen Andersson på 1930-talet, i Thomanderska huset bodde familjen Thomander 1830-51 och i Bosmålatorpet bodde familjen Niklasson vid sekelskiftet. Följ med intendent Karin Hindfelt som berättar mer om kvinnorna i husens levnadsöden.

På fotografiet ser vi Siri Andersson med man och barn.

Ingår i entréavgiften. Samling i entrén.