Program

Visning i friluftsmuseets hus

Kulturen i Lund – Tegnérsplatsen 6, 223 50 Lund
söndag 30 april 14:00 – 14:45

Följ med på en visning av några av de kulturhistoriska husen i vårt friluftsmuseum.

Byggnaderna på området utgörs både av sådana som ursprungligen uppförts på denna plats och sådana som flyttats hit som museibyggnader sedan museet öppnade 1892.

Stadsmiljöerna innehåller byggnader och byggnadsrester från tidig medeltid till 1900-talet, och landsbygdens bebyggelse skildrar 1600-talet till 1900-talet. Det religiösa livet speglas i den välbevarade Bosebo kyrka från 1652 och ruinen efter den medeltida S:ta Maria Minor. Flera av friluftsmuseets byggnader rymmer också berättelser om människor från olika sociala förhållanden och olika tider som har levt i husen.