Program

Visning: Folkkonst

Foto: Viveca Ohlsson/Kulturen
Kulturen i Lund – Tegnérsplatsen 6, 223 50 Lund
onsdag 10 april 14:00 – 14:30

Välkommen på onsdagsvisning!

Intendent Karin Hindfelt ger en introduktion till Folkkonstutställningarna, med fokus på utställningarna Folkkonstens skapare och Formfröjd.

Ingår i entréavgiften. Samling i entrén.