Program

Visning: Folkkonst. Introduktion av Formfröjd och Folkkonstens skapare.

Folkkonst & Design. Foto: Viveca Ohlsson/Kulturen
Kulturen i Lund – Tegnérsplatsen 6, 223 50 Lund
onsdag 27 november 14:00 – 14:30

Välkommen på onsdagsvisning!

Om relationerna mellan tradition och nyskapande, folkligt kulturarv och design. En introduktion till begreppet folkkonst och utställningarna Folkkonstens skapare och Formfröjd. Intendent Karin Hindfelt är dagens guide!

Ingår i entréavgiften. Samling i entrén.