Program

Visning: Utställningen Fokus Sápmi

Från utställningen Fokus Sápmi. Foto: Viveca Ohlsson/Kulturen
Kulturen i Lund – Tegnérsplatsen 6, 223 50 Lund
onsdag 19 juni 14:00 – 14:30

Välkommen på onsdagsvisning!

Utställningen Fokus Sápmi visar ett urval av samiska föremål i ett historiskt sammanhang och knyter även an till nutiden. Vi har tagit del av ny forskning kring samernas historia, och visar även exempel på nutida samiska kulturella uttryck. Intendent Karin Schönberg är dagens guide.

Visningen ingår i entréavgiften. Samling i entrén.