Program

Visning av friluftsmuseets historiska hus

Interiör från Bosmålatorpet
Bosmålatorpet. Foto: Viveca Ohlsson/Kulturen
Kulturen i Lund – Tegnérsplatsen 6, 223 50 Lund
söndag 26 maj 13:00 – 13:30

Välkommen på söndagsvisning!

Vår guide ger en överblick över Kulturens friluftsmuseum. Byggnaderna på området utgörs både av sådana som ursprungligen uppförts på denna plats och sådana som flyttats hit som museibyggnader sedan museet öppnade 1892. Stadsmiljöerna innehåller byggnader och byggnadsrester från tidig medeltid till 1900-talet, och landsbygdens bebyggelse skildrar 1700-talet till 1900-talet.

Samling i entrén. Ingår i entréavgiften.