Program

Visning av friluftsmuseet

Visning i friluftsmuseet. Museipedagog Olle Eklund gör en guidad tur med stopp i några av husen i Kulturens park. Interiör prästgården från Västra Vram.
Kulturen i Lund – Tegnérsplatsen 6, 223 50 Lund
fredag 19 juli 11:00 – 11:30

Välkommen på en guidad tur i Kulturens friluftsmuseum!

Få en överblick över Kulturens friluftsmuseum: Byggnaderna på området utgörs både av sådana som ursprungligen uppförts på denna plats och sådana som flyttats hit som museibyggnader sedan museet öppnade 1892. Stadsmiljöerna innehåller byggnader och byggnadsrester från tidig medeltid till 1900-talet, och landsbygdens bebyggelse skildrar 1600-talet till 1900-talet. Ingår i entréavgiften.