Program

Tegnérs liv och diktning på Stora Gråbrödersgatan 11

Porträtt av Tegnér, efter en målning av Leonard Roos af Hjälmsäter (1787–1827), publicerad i Tegnérs Samlade skrifter 1876.
Porträtt efter en målning av Leonard Roos af Hjälmsäter (1787–1827), publicerad i Tegnérs Samlade skrifter 1876.
Tegnérmuseet – Stora Gråbrödersgatan 11, 222 22 Lund
lördag 14 april 14:00 – 15:00

Christina Svensson, docent i litteraturvetenskap vid Lunds universitet, berättar om Esaias Tegnérs liv och diktning under den tid han bodde på Stora Gråbrödersgatan 11 i Lund – där Tegnérmuseet nu ligger.

Föredraget vill ge en bild av Esaias Tegnér som författare och ämbetsman. Tegnér bodde i huset på Stora Gråbrödersgatan mellan 1813 och 1826. Han skrev några av sina mest kända dikter där. Frithiofs Saga blev i hans samtid mycket beundrad och befäste hans rykte som författare. Tegnér var också ämbetsman. När han flyttade in i huset hade han nyligen utnämnts till professor i grekiska, och han lämnade Lund 1826 för att arbeta som biskop i Växjö.

OBS! Föredraget hålls i Tegnérmuseet på Stora Gråbrödersgatan 11 i Lund.

Tegnérmuseet är denna lördag öppet kl 13–15, med föredrag kl 14.

Entré 20 kr. Fri entré för besökare 0–18 år samt Kulturens medlemmar.