Program

Vad kan en möbeldetalj säga oss?

KM 26291. Foto Kristoffer Lindblad.
Kulturen i Lund – Tegnérsplatsen 6, 223 50 Lund
torsdag 27 april 18:00 – 19:00

Välkommen på föredrag! Fri entré från kl 17.45!

En möbel kommunicerar något mycket konkret till sin betraktare eller brukare. En stol är en stol och bjuder vanligtvis in brukaren att sätta sig ner. I många sammanhang tycks funktionen utgöra grunden för möbelns mening. Stolen, som ett tecken betraktat, betyder en möjlighet att sitta ner. Samtidigt är det uppenbart att möbler och en mängd andra ting vi omger oss med fylls med en mängd andra betydelser. Den här föreläsningen lägger, med utgångspunkt i konstruktiva detaljer i möbler, fokus på hur dessa betydelser skiftat genom historien och hur detta även säger något om hantverkets roll i samhället.

Ludwig Qvarnström

Om föreläsaren:
Ludwig Qvarnström är lektor på Institutionen för kulturvetenskaper på Lunds universitet och ägnar sig framför allt åt forskning och undervisning inom konsthistoria och visuella studier. Hans forskning har främst handlar om offentlig konst och den svenska konsthistoriens historia men även frågor kring kreativt skapande som pedagogisk metod och möbelhantverk.

I Auditoriet. Ingen förbokning. Fri entré till föredraget från kl 17.45. Begränsat antal platser, kom därför gärna i god tid!

Om Nordenstedtska seminariet:
Nordenstedtska seminariet arrangeras av Kulturen i Lund och är en serie fristående och vetenskapligt förankrade föreläsningar med koppling till Kulturens verksamhet och motto: den mänskliga kulturens former i forntid och framtid. Föreläsarna utgörs av disputerad personal/doktorander på Kulturen samt av inbjudna forskare och experter. Varje föreläsning är 60 minuter lång, inklusive cirka 10–15 minuters frågestund. Föreläsningarna är öppna för allmänheten, kostnadsfria och kräver ingen anmälan. Vi håller till i Auditoriet, Kulturens stora föreläsningssal.

Läs mer om Nordenstedtska seminariet!