Program

Takspånsbyte på Bosebo Kyrka

Kulturen i Lund – Tegnérsplatsen 6, 223 50 Lund
onsdag 22 september 14:00 – 14:30

Välkommen på onsdagsvisning! Vi berättar om arbetet med takspånsbyte på Bosebo kyrka.

Bosebo kyrka flyttades till Kulturen från Bosebo i Småland år 1894. Idag är både fasad och tak klädda med stavspån. Under hösten byter vi takspån på kyrkans norra takfall, södra takfallet byttes 2017.

Våra timmermän berättar och visar hur spånämnen klyvs ur kubben, om material och traditionell läggningsteknik och vår bebyggelseantikvarie berättar historien om Bosebo kyrka.

Ingår i entréavgiften, ingen förhandsbokning. Samling på baksidan av Vita huset (entréhuset). Där finns en skylt som anger var samlingsplatsen är.