Program

Stenarna från det medeltida Lund

Foto: Dag Mether
Kulturen i Lund – Tegnérsplatsen 6, 223 50 Lund
onsdag 6 mars 14:00 – 14:30

Välkommen på onsdagsvisning!

Konservator Dag Mether ger oss en översikt av stenarna från medeltida Lund som finns utställda runt om på Kulturens område. Genom en kort promenad i parken kommer stenarna och dess historia ligga i fokus. Vi kommer att röra oss från reformationen i Danmark 1536 till Helgo Zettervalls restaurering av domkyrkan på 1860-talet och avsluta vid den återuppförda Fideporten. Vad hände med stenarna åren efter 1536? Vad innebar Helgo Zettervalls restaurering av domkyrkan för kulturens stensamling? Vilka historiska spår går att se på stenarna och vad säger dessa spår oss idag? Dessa frågor och fler därtill kommer vi få svar på under denna visning.

Ingår i entréavgiften, ingen förhandsbokning. Samling på baksidan av Vita huset (entréhuset). Där finns en skylt som anger var samlingsplatsen är.

Fideporten innan den togs ner foto ur Kulturens arkiv
Fideporten innan den togs ner foto ur Kulturens arkiv