Program

Tid, arkeologi och konst

Kulturpelaren på Kulturen i Lund. Foto: Jessica Ljung
Kulturen i Lund – Tegnérsplatsen 6, 223 50 Lund
torsdag 30 mars 18:00 – 19:00

Välkommen på föredrag! Fri entré från kl 17.45!

Om vårt förhållande till tid, hur arkeologi och konst förhåller sig till varandra och till tiden, och särskilt om Kulturpelaren i Kulturens utställning Metropolis – Lund och medeltiden, dess historia från 1913 till dagens utställning och hur pelaren med dess arkeologiska kulturlager, föremål och skulptur visar tidens gång.

Om föreläsarna:
Bodil Petersson är professor i arkeologi vid Linnéuniversitet. Jes Wienberg är professor i historisk arkeologi vid Lunds universitet.

I Auditoriet. Ingen förbokning. Fri entré till föredraget från kl 17.45. Begränsat antal platser, kom därför gärna i god tid!

Om Nordenstedtska seminariet:
Nordenstedtska seminariet arrangeras av Kulturen i Lund och är en serie fristående och vetenskapligt förankrade föreläsningar med koppling till Kulturens verksamhet och motto: den mänskliga kulturens former i forntid och framtid. Föreläsarna utgörs av disputerad personal/doktorander på Kulturen samt av inbjudna forskare och experter. Varje föreläsning är 60 minuter lång, inklusive cirka 10–15 minuters frågestund. Föreläsningarna är öppna för allmänheten, kostnadsfria och kräver ingen anmälan. Vi håller till i Auditoriet, Kulturens stora föreläsningssal.

Läs mer om Nordenstedtska seminariet!