Program

Nordenstedtska seminariet: Elleholmsprojektet och Hunehals borg

Mynt från Hunehals.
Kulturen i Lund – Tegnérsplatsen 6, 223 50 Lund
torsdag 2 juni 18:00 – 19:00

Välkommen på föredrag!

Kvällens föreläsning behandlar två arkeologiska projekt, ett vid borgen Sjöborg 2016–2020 i Elleholm och ett vid Hunehals borg 2018–2021 i Kungsbacka kommun. Gemensamt för dessa är att det handlar om medeltida befästningar i det danska kungariket. Borgarna är kända sedan tidigare men idag kan de undersökas med nya metoder och frågeställningar. Okända strukturer har kommit i dagen och man har kunnat klargöra en del dateringar.

Gertie Ericsson är arkeolog vid Kulturen och doktorand i historisk arkeologi vid Lunds universitet. Jimmy Juhlin är 1:e antikvarie i byggnadsvård på Blekinge museum. Anders Håkansson är doktor i historisk arkeologi och chef för Kulturmiljö Halland.

I Auditoriet. Ingen förbokning. Fri entré till föredraget från kl 17.45. 

Om Nordenstedtska seminariet:
På Kulturen bedrivs forskning med relevans för museets verksamhet. Som ett led i detta, har Kulturen infört Nordenstedtska seminariet. Det är en föreläsningsserie finansierad av Nordenstedtska Stiftelsen, där både Kulturens personal och inbjudna föredragshållare presenterar pågående eller avslutade vetenskapliga arbeten. Föreläsningarna genomförs kvällstid kl 18.00–19.00 vid tio tillfällen under året och under dagar då Kulturen har kvällsöppet. Varje föreläsning är cirka 40–45 minuter lång och avslutas med frågestund (cirka 15 minuter).

Läs mer om Nordenstedtska seminariet!