Program

Nordenstedtska seminariet: DNA inom arkeologi – möjligheter, svårigheter och framtida utmaningar

Skallar i utställningen Metropolis
Skallar i utställningen "Metropolis". Foto: Viveca Ohlsson/Kulturen
Kulturen i Lund – Tegnérsplatsen 6, 223 50 Lund
torsdag 16 juni 18:00 – 19:00

Välkommen på föredrag!

Hur är det möjligt att studera DNA i arkeologiska material? Vilka är de tidiga svårigheterna? Hur används DNA idag inom arkeologin och hur det kan hjälpa oss att besvara frågeställningar som vi inte annars kan komma åt? Föreläsningen innehåller några exempel och Caroline berättar om hur man som arkeolog bör tänka vid en undersökning.

Caroline Ahlström Arcini är doktor i medicinens historia vid Lunds universitet och arbetar sedan mer än 30 år som osteolog vid Arkeologerna, Statens historiska museer. Hon har skrivit ett flertal böcker, som bland annat rör Lunds tidiga invånare.

I Auditoriet. Ingen förbokning. Fri entré till föredraget från kl 17.45. 

Om Nordenstedtska seminariet:
På Kulturen bedrivs forskning med relevans för museets verksamhet. Som ett led i detta, har Kulturen infört Nordenstedtska seminariet. Det är en föreläsningsserie finansierad av Nordenstedtska Stiftelsen, där både Kulturens personal och inbjudna föredragshållare presenterar pågående eller avslutade vetenskapliga arbeten. Föreläsningarna genomförs kvällstid kl 18.00–19.00 vid tio tillfällen under året och under dagar då Kulturen har kvällsöppet. Varje föreläsning är cirka 40–45 minuter lång och avslutas med frågestund (cirka 15 minuter).

Läs mer om Nordenstedtska seminariet!