Program

Metropolis – Lund och medeltiden

Knivskaft i elfenben som föreställer en kvinna med falk. Daterad till mitten av 1300-talet, troligen tillverkad i en fransk verkstad. Framgrävd i Lund i början av 1890-talet. Foto: Jessica Ljung, Kulturen.
Kulturen i Lund – Tegnérsplatsen 6, 223 50 Lund
onsdag 14 juni 14:00 – 14:30

Välkommen på onsdagsvisning!

Utställningen Metropolis – Lund och medeltiden har återinvigts efter en uppdatering av innehållet. Intendent och arkeolog Gunilla Gardelin berättar om några punkter i Lunds och Danmarks historia utifrån föremål i utställningen. Visningen börjar i den tid då Lund blev en stad och ett kyrkligt centrum. I Lund levde många människor med olika förutsättningar i livet. Visningen avslutas i en omvälvande tid i Lunds historia, vid början av 1500-talet. Därefter kan du själv förkovra dig i den kunskap som finns i utställningens texter, bilder, filmer och musikinslag.

Ingår i entréavgiften, ingen förhandsbokning. Samling på baksidan av Vita huset (entréhuset). Där finns en skylt som anger var samlingsplatsen är.