Program

Mästarprovet – En rustning blir till

Till vänster rekonstruerad rustning, foto Joel Junsjö. Till höger Albert Collins, foto Ylva Sundgren.
Kulturen i Lund – Tegnérsplatsen 6, 223 50 Lund
lördag 7 oktober 11:00 – 11:30

Välkommen på visning!

I utställningen Mästarprovet – En rustning blir till visas en rekonstruktion av en 1500-talsrustning, tillverkad i nutid av rustningsmakare Albert Collins. Du får se den färdiga rustningen, rekonstruktioner av underplaggen och verktyg som har använts. Du kan prova hur det är att hålla i en hjullåspistol med en rustningshandske, och i bilder och filmer får du ta del av tillverkningen som har skett med traditionella metoder, med rekonstruerade 1500-talsverktyg.

Följ med på en visning där Kulturens Ola Främby berättar om utställningen!

Ingår i entréavgiften, ingen förhandsbokning. Samling på baksidan av Vita huset (entréhuset), där det finns en skylt som visar samlingsplatsen.