Program

Mästarprovet – En rustning blir till

Till höger Albert Collins, foto Ylva Sundgren. Till vänster rekonstruerad rustning, foto Joel Junsjö.
Kulturen i Lund – Tegnérsplatsen 6, 223 50 Lund
onsdag 3 maj 14:00 – 14:20

Välkommen på onsdagsvisning!

Utställningschef Christian Penalva presenterar den tillfälliga utställningen Mästarprovet – En rustning blir till med fokus på den resa som Albert Collins gjort för att bli Sveriges förste rustningsmästare sedan 1781. Du får också en inblick i arbetet med att välja ut vilka tillfälliga utställningar som visas på Kulturen.

Ingår i entréavgiften, ingen förhandsbokning. Samling på baksidan av Vita huset (entréhuset). Där finns en skylt som anger var samlingsplatsen är.