Program

Kvinnorna i 2 tjugotal

Montage Kulturen. Bilden på Louise Brooks kommer från en scen i filmen Pandora's Box, © Ullstein Bild
Kulturen i Lund – Tegnérsplatsen 6, 223 50 Lund
onsdag 3 april 14:00 – 14:30

Välkommen på onsdagsvisning!

I Kulturens nya stora utställning 2 tjugotal möter vi kvinnor som på olika sätt var delaktiga i att forma den nya samhället efter första världskriget. En tid som på många sätt var starten på det moderna Sverige och som fortfarande påverkar vår egen tid.

Projektledare och intendent Karin Hindfelt ger en introduktion till utställningen och berättar om hur projektgruppen har arbetat med den.

Ingår i entréavgiften, ingen förhandsbokning. Samling på baksidan av Vita huset (entréhuset). Där finns en skylt som anger var samlingsplatsen är.