Program

Kalifer, khazarer eller volgabulgarer?

Metropolis – Lund och medeltiden. Foto: Jessica Ljung, Kulturen.
Kulturen i Lund – Tegnérsplatsen 6, 223 50 Lund
torsdag 13 april 18:00 – 19:00

Välkommen på föredrag! Fri entré från kl 17.45!

Vikingatidens resor österut omgärdas av myter och samtidens behov av goda historier. Flera tolkningar av dessa resor från senare år understryker handel med det islamiska kalifatet. Kvällens föredragshållare Mats Roslund menar istället att de flodrika områdena mellan Finska viken och Kaspiska havet var som viktigast för skandinaverna. Kontakterna med islamiska områden fortsatte under 1000-talet genom rusernas rike. Under medeltiden fortsatte samspelet, men i andra riktningar där handelns nätverk utvecklades. Några av  föremålen finns i Kulturens samlingar.

Mats Roslund

Om Mats Roslund:
Mats Roslund är professor i historisk arkeologi vid Lunds universitet. Han forskar på städer, sociala identiteter och handel under tidig medeltid, islamisk och bysantinsk arkeologi och järnålderns centralplats Uppåkra.

I Auditoriet. Ingen förbokning. Fri entré till föredraget från kl 17.45. Begränsat antal platser, kom därför gärna i god tid!

Om Nordenstedtska seminariet:
Nordenstedtska seminariet arrangeras av Kulturen i Lund och är en serie fristående och vetenskapligt förankrade föreläsningar med koppling till Kulturens verksamhet och motto: den mänskliga kulturens former i forntid och framtid. Föreläsarna utgörs av disputerad personal/doktorander på Kulturen samt av inbjudna forskare och experter. Varje föreläsning är 60 minuter lång, inklusive cirka 10–15 minuters frågestund. Föreläsningarna är öppna för allmänheten, kostnadsfria och kräver ingen anmälan. Vi håller till i Auditoriet, Kulturens stora föreläsningssal.

Läs mer om Nordenstedtska seminariet!