Program

Innan Herrehuset och Vita Huset – om Tollska huset och Bondpinan

Familjen Sjögren framför Vita huset, slutet av 1800-talet. Foto ur Kulturens arkiv.
Familjen Sjögren framför Vita huset, slutet av 1800-talet. Foto ur Kulturens arkiv.
Kulturen i Lund – Tegnérsplatsen 6, 223 50 Lund
onsdag 1 juni 14:00 – 14:30

Välkommen på onsdagsvisning!

Vita huset och Herrehuset tillhör de byggnader som inte flyttats till Kulturen utan står kvar på de platser de ursprungligen byggts på. Båda husen var från början privatbostäder. Följ med intendent Karin Hindfelt på en visning och lär dig mer om husen och några av de människor som bodde där innan byggnaderna blev en del av museet.

Ingår i entréavgiften, ingen förhandsbokning. Samling på baksidan av Vita huset (entréhuset). Det finns en skylt som anger var samlingsplatsen är. 

Översta bilden: Familjen Sjögren bodde i Vita huset i slutet av 1800-talet. Här är de fotograferade på Tegnérsplatsen, med Vita huset i bakgrunden. Nedan: Vita huset idag.

Vita huset
Vita huset inrymmer idag entré, museibutik, auditorium och utställningslokaler. Foto: Viveca Ohlsson/Kulturen

Nedan Herrehuset på 1860-talet och sedan Herrehuset idag.

Herrehuset på 1860-talet. Foto ur Kulturens arkiv
Herrehuset på 1860-talet. Foto ur Kulturens arkiv
Herrehuset. Foto: Viveca Ohlsson/Kulturen
Herrehuset. Foto: Viveca Ohlsson/Kulturen