Program

Hur Bosmåla kom till Lund

Interiör från Bosmålatorpet. Foto: Viveca Ohlsson, Kulturen
Bosmålatorpet. Foto: Viveca Ohlsson/Kulturen
Kulturen i Lund – Tegnérsplatsen 6, 223 50 Lund
onsdag 15 september 14:00 – 14:30

Välkommen på onsdagsvisning!

Antikvarie Niklas Ingmarsson berättar hur Kulturen fick kontakt med släktingar till kvinnan som bott i Bosmålatorpet och hur detta gjorde att vi kunde berätta en helt ny historia om huset.

Ingår i entréavgiften. Samling på baksidan av Vita huset (entréhuset). Där finns en skylt som anger var samlingsplatsen är.

Med reservation för ändringar
Kulturen följer löpande händelseutvecklingen och agerar efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid–19.