Program

Förintelsens materiella vittnesbörd

Kulturen i Lund – Tegnérsplatsen 6, 223 50 Lund
torsdag 25 maj 18:00 – 19:00

Välkommen på föredrag! Fri entré från kl 17.45!

Kvällens föredrag handlar om tre olika forskningsprojekt. Först om interneringslägret Gunnarpshemmet i Höör, där kvinnliga flyktingar tvångsinternerades 1945–1946. Studien följer kvinnor som kommit till Sverige från koncentrationslägret Ravensbrück och sedan tvångsinternerades i Sverige på ”sexualmoralisk” grund. Den undersöker hur kön, sexualitet och andra maktordningar formade medborgarskapets gränser för dem. Föredraget behandlar även ett pågående museiprojekt på Kulturen i Lund I de överlevandes spår, som undersöker platser med koppling till Förintelsen i Lund som utgår ifrån museets arkiv. Slutligen diskuteras ett pågående forskningsprojekt Svensk hågkomst om Förintelsen som undersöker hur Förintelsesamlingar används vid svenska museer.

Britta Geschwind.

Om föreläsaren:
Britta Z Geschwind är etnolog och forskare vid institutionen för Kulturvetenskaper i Lund, samt FoU-koordinator vid Sveriges museum om Förintelsen i Stockholm.

I Auditoriet. Ingen förbokning. Fri entré till föredraget från kl 17.45. Begränsat antal platser, kom därför gärna i god tid!

Om Nordenstedtska seminariet:
Nordenstedtska seminariet arrangeras av Kulturen i Lund och är en serie fristående och vetenskapligt förankrade föreläsningar med koppling till Kulturens verksamhet och motto: den mänskliga kulturens former i forntid och framtid. Föreläsarna utgörs av disputerad personal/doktorander på Kulturen samt av inbjudna forskare och experter. Varje föreläsning är 60 minuter lång, inklusive cirka 10–15 minuters frågestund. Föreläsningarna är öppna för allmänheten, kostnadsfria och kräver ingen anmälan. Vi håller till i Auditoriet, Kulturens stora föreläsningssal.

Läs mer om Nordenstedtska seminariet!