Program

En ovanlig järnåldersboplats nära Uppåkra

Flera vackra dräktsmycken hittas vid utgrävningen i Knästorp, bland annat fibulor, en sorts forntida dräktsmycken. Foto: Arkeologerna.
Kulturen i Lund – Tegnérsplatsen 6, 223 50 Lund
torsdag 18 april 18:00 – 19:00

Välkommen på föredrag med fri entré från kl 17.45! Nordenstedtska seminariet är en föreläsningsserie finansierad av Nordenstedtska Stiftelsen.

Sommaren 2023 undersökte Arkeologerna en järnåldersboplats utmed väg 108, där denna passerar Knästorp. Resultaten var på flera vis häpnadsväckande, inte minst det omfattande fyndmaterialet som bland annat innehöll vapendetaljer samt en rad exklusiva och högkvalitativa smycken. Sammantaget avspeglade de att en storman eller en lokal ledare, förmodligen med ett väpnat följe, varit bosatt på platsen. Bosättningen i Knästorp visade sig ha varit i bruk under nära nog 400 år, närmare bestämt från romersk järnålder och in i vendeltid. Med endast två kilometer till centralplatsen i Uppåkra väcks naturligtvis också frågor kring hur de båda platserna samexisterat och vilket utbyte som skett dem emellan.

Adam Bolander är projektledare och arkeolog på Arkeologerna, Statens historiska museer i Lund. Han är huvudsakligen inriktad på järnålder/tidig medeltid och har lång erfarenhet av undersökningar av järnåldersbosättningar i området kring Uppåkra.

Adam Bolander

I Auditoriet. Ingen förbokning. Fri entré till föredraget från kl 17.45. 

Om Nordenstedtska seminariet:
Nordenstedtska seminariet arrangeras av Kulturen i Lund och är en serie fristående och vetenskapligt förankrade föreläsningar med koppling till Kulturens verksamhet och motto: den mänskliga kulturens former i forntid och framtid. Föreläsarna utgörs av disputerad personal/doktorander på Kulturen samt av inbjudna forskare och experter. Varje föreläsning är 60 minuter lång, inklusive cirka 10–15 minuters frågestund. Föreläsningarna är öppna för allmänheten, kostnadsfria och kräver ingen anmälan. Vi håller till i Auditoriet, Kulturens stora föreläsningssal, och det brukar komma 50–150 åhörare. Kom därför gärna 15 minuter före start för bästa möjlighet till plats.

Läs mer om Nordenstedtska seminariet!