Program

August Strindberg i censurerad engelsk översättning

Kulturen i Lund – Tegnérsplatsen 6, 223 50 Lund
torsdag 11 maj 18:00 – 19:00

Välkommen på föredrag! Fri entré från kl 17.45!

I den första engelska översättningen av August Strindbergs Giftas (1884, 1886) – Ellie Schleussner’s Married (1913) – har Strindbergs naturalistiska diskurs, hans explicita sexuella beskrivningar och kritik av kyrkan helt exkluderats eller mildrats. Översättaren har helt enkelt censurerat bort just de egenskaper för vilka såväl författaren som verket var (ö)kända.

Kvällens föreläsning ger belysande och underhållande exempel på vad som försvunnit och vilken effekt detta har på översättningen, samt diskuterar de olika anledningarna till den självcensur som översättaren bedrivit. Slutligen påvisas hur denna översättning, och översättningar som denna, trots tillgången på moderna och ocensurerade översättningar, ännu idag ges en plattform inom såväl akademin som bokmarknaden från vilken det fortfarande blir möjligt att sprida en skev bild av Strindbergs författarskap.

Lars Liljegren

Om Lars Liljegren:
Lars Liljegren är lektor i engelska på Linköpings universitet med särskilt ansvar för engelska på ämneslärarutbildningen. Han har tre gånger utsetts till Årets lärarutbildare. 2018 disputerade han med titeln The Taming of a Viking: August Strindberg, Translation and Post-Victorian Censorship, vilket tillsammans med en uppföljande artikel utgör grunden för denna föreläsning.

I Auditoriet. Ingen förbokning. Fri entré till föredraget från kl 17.45. Begränsat antal platser, kom därför gärna i god tid!

Om Nordenstedtska seminariet:
Nordenstedtska seminariet arrangeras av Kulturen i Lund och är en serie fristående och vetenskapligt förankrade föreläsningar med koppling till Kulturens verksamhet och motto: den mänskliga kulturens former i forntid och framtid. Föreläsarna utgörs av disputerad personal/doktorander på Kulturen samt av inbjudna forskare och experter. Varje föreläsning är 60 minuter lång, inklusive cirka 10–15 minuters frågestund. Föreläsningarna är öppna för allmänheten, kostnadsfria och kräver ingen anmälan. Vi håller till i Auditoriet, Kulturens stora föreläsningssal.

Läs mer om Nordenstedtska seminariet!