Program

Visning av friluftsmuseets historiska hus

Vinterdagar i början av februari 2018. Friluftsparken Kulturen i Lund. Foto: Viveca Ohlsson/Kulturen
Kulturen i Lund – Tegnérsplatsen 6, 223 50 Lund
söndag 27 januari 14:00 – 14:45

Välkommen på söndagsvisning!

Vår guide Niels Bisbo ger en överblick över Kulturens friluftsmuseum. Byggnaderna på området utgörs både av sådana som ursprungligen uppförts på denna plats och sådana som flyttats hit som museibyggnader sedan museet öppnade 1892. Stadsmiljöerna innehåller byggnader och byggnadsrester från tidig medeltid till 1900-talet, och landsbygdens bebyggelse skildrar 1700-talet till 1900-talet.

Samling i entrén. Ingår i entréavgiften.