Program

INSTÄLLT! Föreningen Gamla Lunds årsmöte

Foto från 1955 med EPA-varuhuset som öppnade 1931 omgivet av den äldre bebyggelsen.
EPA-varhuset i Lund år 1955. Det öppnade 1931, och den nya byggnaden omgavs av äldre bebyggelse.
Kulturen i Lund – Tegnérsplatsen 6, 223 50 Lund
onsdag 29 april 18:00 – 20:00

Alla är hjärtligt välkomna till Gamla Lunds årsmöte där även årsboken presenteras.

Gamla Lunds årsboksserie är en skatt för den som önskar fördjupa sig i den lundensiska historien. Serien är en rik blandning av akademiska och borgerliga ämnen – här berättas om föremål och företeelser, om individer och släkter, om kyrkor och kloster, om händelser och platser, om hus och stadsdelar, om handel och hantverk, om byggande, om skolväsen, om stadsvakt och poliskår, om akademiska miljöer och karnevaler, om idrott, om biografer, om vattendrag och järnvägstrafik och mycket mer. Varje årsbok ska vara ett nytt kapitel i staden Lunds historia.

Ingår i entréavgiften. Gratis inträde för medlemmar i Gamla Lund och Kulturen. I Auditoriet.