Program

Föredrag: Trädgården som folkuppfostrare

Kulturen i Lund – Tegnérsplatsen 6, 223 50 Lund
onsdag 25 september 18:30 – 19:15

Välkommen på föredrag: ”Trädgården som folkuppfostrare” – om trädgårdens roll i samhället runt sekelskiftet. Med författare och fotograf Elisabeth Svalin Gunnarsson.

Under 1800-talets slut förändrades samhället och trädgårdarna. Den stora kunskap som fanns hos trädgårdsmästarna på de stora godsen och folkbildare i trädgård, spreds till allmänheten och det växande borgerskapet.

Man odlade i torp och villa, på godsen och i publika parker. Man läste om trädgård och samlade på spännande nya arter, men det var inte allt. Inom de växande folkrörelserna började man också använda trädgården som en bild för det positiva och goda och trädgårdsarbetet som en metod att skapa ett bättre samhälle och goda medborgare. Detta blir synligt i tidens debatt och till och med i barnböckernas värld. Det var en tid då trädgården var politiskt viktig och odlandets tanke på alla sätt genomsyrade samhället.

I Auditoriet. Ingen förbokning, ingår i entréavgiften.

16 september-30 april har vi öppet till kl 20.00 varje onsdag. Då kan du besöka alla hus och utställningar på södra området (under sport-, påsk- och höstlov är hela museet öppet till kl 20 på onsdagar).