Program

Föredrag: Stilfullt i Lund, har vi någon stil i byggandet i Lund?

Foto från 1955 med EPA-varuhuset som öppnade 1931 omgivet av den äldre bebyggelsen.
När EPA öppnade 1931 fick Lund sitt första stora varuhus. I varuhusen fanns många olika typer av varor till skillnad från butikerna som var mer specialiserade. EPA köpte in stora kvantiteter av massproducerade produkter och kunde därför ha lägre priser. Många Lundabor var rädda för att EPA skulle konkurrera ut andra butiker och de protesterade inför öppnandet. Bilden är från 1955.
Kulturen i Lund – Tegnérsplatsen 6, 223 50 Lund
onsdag 3 april 18:30 – 19:15

Från och med januari 2019 har vi kvällsöppet till kl 20 varje onsdag. Fram till 30 april kan du besöka alla hus och utställningar på södra området och under sommaren är hela museet öppet.

Ett förslag till betraktande av staden och dess fysiska uttryck ur historisk synvinkel. Hur har hus sett ut historiskt? Särdrag och kännetecken för Lund, finns de? Föredrag med stadsantikvarie Henrik Borg.

Ingår i entréavgiften. I Auditoriet.
OBS! Begränsat antal platser, kom gärna i god tid.