Program

Föredrag: Rädslans geografi

Siluett av ensam person i mörk stad
Foto från www.pixabay.com
Kulturen i Lund – Tegnérsplatsen 6, 223 50 Lund
onsdag 11 september 18:30 – 19:15

Välkommen till föredraget "Rädslans geografi – Hur kan vi kommunicera för en tryggare stad?" med Cecilia Cassinger, forskare vid Lunds universitet!

Staden är en plats för vardagliga möten, utveckling och kreativitet. Samtidigt som många lever sina liv och arbetar i städerna upplevs de allt oftare som otrygga. Vid vissa platser och tidpunkter känner vi oss hemma och säkra, vid andra utsatta och hotade. Kommunikation är centralt för att förstå och förebygga rädsla hos besökare och invånare i stadsmiljöer som anses otrygga.

I detta föredrag diskuterar Cecilia Cassinger, forskare vid Lunds universitet, hur strategisk kommunikation används för att mildra upplevelser av otrygghet i svenska stadskärnor och därigenom bidra till en socialt hållbar stad. Föredraget baseras på ett pågående forskningsprojekt om besökares rädslor i svenska stadskärnor.

Cecilia Cassinger, Institutionen för strategisk kommunikation vid Lunds universitetCecilia Cassinger, Institutionen för strategisk kommunikation vid Lunds universitet.