Program

Föredrag: ”Ingen liten lort – Astrid Lindgren och individens ansvar”

Kulturen i Lund – Tegnérsplatsen 6, 223 50 Lund
söndag 19 februari 15:00 – 15:45

Välkommen på föredraget Ingen liten lort - Astrid Lindgren och individens ansvar.

Författaren Lena Törnkvist, som bland annat skrivit boken ”Man tar vanliga ord” om Astrid Lindgrens författarskap, berättar om hennes mod, humor och rättspatos.

Föredraget hålls i samband med att Kulturen visar utställningen Hela världen brinner – om mod och rädsla med avstamp i Astrid Lindgrens krigsdagböcker.

Porträttet av Astrid Lindgren ovan är från1945. Fotot tillhör Saltkråkan AB.