Program

Föredrag: Kvinnorna bakom kameran

Collage av två bilder. Porträtt av kvinna taget på 1920-talet och porträtt av fotografen Ragnhild Haarstad.
Till vänster Lilian Borglin fotograferad i Lund av Ida Ekelund på 1920-talet. Till höger Ragnhild Haarstad, foto: Kjell Johansson.
Kulturen i Lund – Tegnérsplatsen 6, 223 50 Lund
lördag 5 januari 14:00 – 14:45

Välkommen på föredrag om kvinnornas roll i fotografins historia!

Kvinnornas roll i fotografins historia är långt större än den plats de har tillerkänts i historieskrivningen. Fotohistoriker Eva Dahlman berättar om några kvinnor som var föregångare under perioden 1845–1945.

Ingår i entréavgiften.