Program

Djuren! Föredrag om våra nationella och moraliska gränser: Oxen

Kulturen i Lund – Tegnérsplatsen 6, 223 50 Lund
onsdag 20 november 18:00 – 19:30

Djuren! Föredrag om våra nationella och moraliska gränser – en föredragsserie i samarbete med CORS (Centre for Oresund Regions Studies).

Biff, öl och kapitalackumulation – renässansens oxhandel i Nordeuropa
Björn Magnusson Staaf
Handeln med oxar skapade ett stort välstånd i renässansens Skåne under 1500- och 1600-talet. Uppfödningen och exporten av oxar bidrog bland annat till att forma det skånska kulturlandskap vi känner idag. Denna handel skapade också politiska spänningar i både Sverige och Danmark, vilka utmynnade i våldsamma konflikter såsom Grevefejden och Dackefejden.

Björn Magnusson Staaf är arkeolog och museolog, samt lärare och forskare på avdelningen för ABM- och bok- och bibliotekshistoria. Magnusson Staaf har både varit stadsantikvarie och biträdande chef för Kulturen i Lund, sakkunnig i forskning- och utvecklingsfrågor på Riksantikvarieämbetet och 1:e antikvarie på Malmö Museer.

Från dragare till livsmedel – Lars Hansson
Hanssons föredrag handlar om nötkreaturens förändrade roll i samband med moderniseringen av jordbruket och framväxten av industriella slakterier i Sverige 1880-1960, med särskilt fokus på den bondekooperativa slakteriindustrin i södra Sverige.

Lars Hansson har doktorerat om klassrelationer inom den bonde-kooperativa slakteriindustrin i Skåne 1908-1946. Lars Hansson har forskat om Pappersindustriarbetareförbundets historia, om finländsk immigration till Sverige och Ford och General Motors sammansättningsfabriker i Sverige. Hansson har också producerat ett flertal historiska utställningar vara flera visats vid Statarmuseet i Skåne.

Fri entré till föredraget från kl 17.45. I Auditoriet.

Föredraget ingår i en serie, läs mer på Lunds universitets hemsida.  Nästa föredrag handlar om grisen