Program

Djuren! Föredrag om våra nationella och moraliska gränser: Hästen

Kulturen i Lund – Tegnérsplatsen 6, 223 50 Lund
onsdag 18 september 18:00 – 19:30

Djuren! Föredrag om våra nationella och moraliska gränser – en föredragsserie i samarbete med CORS (Centre for Oresund Regions Studies).

Hästen som arbetskamrat – Petra Andersson
Idag kan hästen vara en arbetskamrat i flera yrken. Till exempel kan ridskolehästen vara arbetskamrat till ridlärare och hästen i hästunderstödd terapi vara arbetskamrat till terapeuter. Petra Andersson pratar om relationen med hästen, och vad dessa specifika förutsättningar gör med den.

Petra Andersson har doktorerat i miljöetik och rört sig över områden både av miljöfilosofisk och av djuretisk art. Idag är Andersson forskare i praktisk filosofi och leder forskningsprojektet En mänsklig sida av hästvälfärden som undersöker hur stallägare ser på förutsättningarna att realisera en god hästvälfärd.

Herremandens heste – Equin adelskultur i dagbøgerne efter rigsråd Eske Brock –
Kasper Steenfeldt Tipsmark
For alle samfundslag i det førmoderne og tidlige moderne samfund indtog hesten en fundamental rolle som dagligt redskab og transportmiddel, men for adelstanden var hesten særligt central og definerende. Med udgangspunkt i rigsråd Eske Brocks (1560-1625) dagbøger fra begyndelsen af 1600-tallet skal vi se nærmere på netop dette element af adelskulturen og i den sammenhæng lægge særlig vægt på hestens mangesidede rolle som praktisk redskab og standsmæssigt symbol i periodens adelige dagligdag.

Kasper Steenfeldt Tipsmark er ph.d.-studerende ved Afdeling for Historie og Klassiske Studier på Aarhus Universitet med et projekt om equin kultur og hestens rolle ved Christian 4.s hof. Derudover er han tilknyttet Dansk Center for Herregårdsforskning på Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum.

Fri entré till föredraget från kl 17.45. I Auditoriet.

Föredraget ingår i en serie, missa inte Fisken, Oxen och Grisen!