Program

Djuren! Föredrag om våra nationella och moraliska gränser: Grisen

Kulturen i Lund – Tegnérsplatsen 6, 223 50 Lund
onsdag 11 december 18:00 – 19:30

Djuren! Föredrag om våra nationella och moraliska gränser – en föredragsserie i samarbete med CORS (Centre for Oresund Regions Studies).

Varför behandlar vi grisar så illa? – Tobias Linné
Winston Churchill lär ha sagt att grisen är det enda djur som ser på oss människor som en jämlike. Att grisar är intelligenta, sociala och lekfulla är också något som ofta lyfts fram. Samtidigt behandlar vi grisar så illa: Vi låser in dom, plågar dom, och äter upp dom. Hur är det möjligt? I denna presentation diskuteras relationen mellan människor och grisar ur ett populärkulturellt och djurrättsligt perspektiv.

Tobias Linné är doktor i sociologi och forskare i kritiska djurstudier vid Institutionen för kommunikation och medier vid Lunds universitet. Linné är en av grundarna av nätverket Lund University Critical Animal Studies Network (LUCASN).

Dansk svineproduktion og danskernes holdninger hertil – Peter Sandøe
Peter Sandøe vil i sit oplæg fortælle om udviklingen af den danske svineproduktion og de kontroverser, som den har givet og giver anledning til i den danske offentlighed. Samtidig vil han fremlægge resultater fra egen forskning, som viser en stor ambivalens i den danske befolkning: På den ene side er de fleste bekymrede over svineproduktionens konsekvenser for dyrevelfærden, miljøet og folkesundheden; og på den anden side anser et flertal det for vigtigt at bevare en stor dansk svineproduktion.

Peter Sandøe är doktor i filosofi, professor i bioetik och ledare för Sektion for Forbrug, Bioetik og Regulering på Köpenhamns universitet. Sandøe har på grund av sin forskning tilldelats Medal for Outstanding Contributions to Animal Welfare Science av den ideella organisationen The Universities Federation for Animal Welfare (UFAW).

Fri entré till föredraget från kl 17.45. I Auditoriet.

Föredraget ingår i en serie, läs mer på Lunds universitets hemsida