Program

Djuren! Föredrag om våra nationella och moraliska gränser: Fisken

Kulturen i Lund – Tegnérsplatsen 6, 223 50 Lund
onsdag 23 oktober 18:00 – 19:30

Djuren! Föredrag om våra nationella och moraliska gränser – en föredragsserie i samarbete med CORS (Centre for Oresund Regions Studies).

Berättelser om ett Östersjöfiske i kris – Ida Wingren
Wingrens föredrag kommer att handla om hur olika aktörer pratar om krisen i Östersjöfisket. På vilket sätt framställs krisen ur ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv? Vilka berättelser dominerar och varför? Vilka konsekvenser får de olika berättelserna både för fiskaren och för samhället i stort?

Ida Wingren är doktorand vid Institutionen för service management och tjänstevetenskap vid Lunds universitet. Wingren har under fem år genomfört intervjuer, dokumentanalyser och mötesdeltagande för att studera hur olika aktörer pratar om de utmaningar Östersjöfisket står inför, bakomliggande orsaker och hur de anser att krisen bäst kan lösas.

Fisken, det politiske dyr? – Jeppe Høst
“It’s okay to eat fish because they don’t have any feelings” sang Kurt Cobain engang. I det tyvende århundrede er fisken dog i stigende grad blevet gjort til objekt for politik – både internationalt, nationalt og helt lokalt. Fisken er gået fra at være en uudtømmelig ressource til en truet art forvaltet gennem omsættelige fiskekvoter. I Jeppe Høst oplæg vil Høst følge nogle af de store omvæltninger som fisken har gennemgået i som politisk objekt og sætte fokus på nogle af de forandringer som kendetegner fiskeriet som erhverv de sidste årtier.

Jeppe Høst arbetar som senioranalytiker på Oxford Research och specialiserar sig på regional utveckling. Han doktorerade på avhandlingen Captains of Finance: An inquiry into market-based fisheries management 2013.

Fri entré till föredraget från kl 17.45. I Auditoriet.

Föredraget ingår i en serie, missa inte Hästen, Oxen och Grisen!