Enligt de coronarestriktioner som gäller till och med 8 februari 2022, kan vi ta emot max 500 besökare samtidigt på museet. Det bör inte innebära något hinder för dig som vill besöka oss, eftersom det bara är vid speciella evenemang som vi brukar ha fler besökare än så. Det behövs ingen förbokning/förköp, utan entrébiljett köps på plats. Regeringen har meddelat att restriktionerna tas bort från och med 9 februari.

Vaccinationsbevis krävs ej

Det behövs inget vaccinationbevis för att gå in på museet, eftersom besökarna är utspridda i flera olika lokaler och även utomhus i friluftsmuseet.

Max antal personer/lokal

Eftersom aktuella restriktioner innebär att varje person ska ha 10 kvm utrymme återinför vi max antal personer per lokal. Det innebär till exempel att max 6 personer får vistas i vår entré samtidigt. Vid ingången till våra utställningslokaler och hus finns skyltar som anger hur många personer som får vistas i lokalen samtidigt.

Förändringar program

När det gäller vår programverksamhet har vi ställt in vissa program, och visningar visningar sker tillsvidare bara utomhus. Regeringen har meddelat att restriktionerna tas bort från och med 9 februari 2022, och det blir då betydligt bättre förutsättningar för vår programverksamhet.