De senaste restriktionerna, som infördes 12 januari, innebär inte några förändringar för ditt museibesök på Kulturen i Lund, utan förutsättningarna är fortfarande desamma som gällt från 23 december. Vi kan ta emot max 500 besökare samtidigt på museet. Det bör inte innebära något hinder för dig som vill besöka oss, eftersom det bara är vid speciella evenemang som vi brukar ha fler besökare än så. Det behövs ingen förbokning/förköp, utan entrébiljett köps på plats.

Vaccinationsbevis krävs ej

Det behövs inget vaccinationbevis för att gå in på museet, eftersom besökarna är utspridda i flera olika lokaler och även utomhus i friluftsmuseet. (Undantag för Sisters Tattoo & Art Expo 2–3 april, då vaccinationsbevis kan komma att krävas – om då rådande coronarestriktioner tillåter att vi genomför tatueringsmässan.)

Max antal personer/lokal

Eftersom aktuella restriktioner innebär att varje person ska ha 10 kvm utrymme återinför vi max antal personer per lokal. Det innebär till exempel att max 6 personer får vistas i vår entré samtidigt. Vid ingången till våra utställningslokaler och hus finns skyltar som anger hur många personer som får vistas i lokalen samtidigt.

Förändringar program

När det gäller vår programverksamhet har vi ställt in vissa program, och visningar visningar sker tillsvidare bara utomhus. Vi har också dragit ner antalet deltagare för Förintelsens minnesdag, som genomförs i Auditoriet där det finns gott om plats för de max 50 personer som kan förboka biljett. Vi reserverar oss för att det kan bli fler förändringar i vårt program.