Ukrainska barn och ungdomar som under invigningen och den efterföljande veckan framför communityteater med Teater InterAkt. Foto: Jacob Nilsson.

PROGRAM 28 MAJ TILL 4 JUNI

Foto: Jacob Nilsson

Communityteater: Hope med Teater InterAkt

Vem är den viktigaste personen i ditt liv? Vad drömmer du om? Vad är du rädd för? Har du någon superkraft? Om du fick önska dig vad du ville, vad skulle det vara? Kom och se föreställningen Hope, av och med ungdomar från Ukraina och Sverige. Ett scenkonstverk om drömmar, flykt, hopp, sorg och framtidstro.

I en kort och intensiv process har en grupp ukrainska och svenska ungdomar arbetat tillsammans med Teater InterAkt för att skapa ett mini-scenkonstverk på 30 min till utställningen Moving on – röster från barn på flykt. I processen har ungdomarna skrivit texter och tagit fram sceniskt material som möter, kommenterar och levandegör utställningens Moving ons teman, och framför allt dess videointervjuer med andra ukrainska barn och ungdomar om krig, fred, vänner, superhjältar och mycket mer.

Möt ungdomarna i ett bildrikt och interaktivt scenkonstverk som fångar känslor och tankar kring att behöva lämna allt och tvingas in i en ny verklighet. Kan vi skapa rum för drömmar om framtiden tillsammans?

Föreställningar:

Söndag 28 maj kl 14.00, 15.00 och 16.00 på Kulturen i Lund.
I trädgårdsrummet intill entrén. Fri entré till föreställningen.

INSTÄLLT! Onsdag 31 maj kl 18.00 och 19.00 inne på Malmö Centralstation. 

Lördag 3 juni kl 12.00 på Kulturen i Lund (föreställningen kl 13 är inställd)
I trädgårdsrummet intill entrén. Fri entré till föreställningen.

Lördag 3 juni kl 15.00 och 16.00 inne på Malmö Centralstation.

Söndag 4 juni kl 12.00, 14.00 och 15.00 på Regionmuseet Skåne.
 I lokalen Minnesluckan. Fri entré till museet.

(Delar av föreställningen spelas också på teaterfestivalen Stranger Space på Bastionen i Malmö torsdagen den 1 juni.)

Fika Fusion på Malmö universitet

En debatt om barnens villkor i påtvingad migration, livsberättande och kulturproduktion i det offentliga rummet.

Välkomna på ett samtal som tar avstamp i utställningen Moving on – röster från barn på flykt, en digital utställning i det offentliga rummet. Det finns ”ingångar” till utställningen på flera platser i Malmö, Lund och Kristianstad, bland annat på Malmö universitet.

I samband med utställningen bjuder Malmö universitet in till ett samtal mellan forskare, initiativtagare och projektledare Dragan Nikolic från Kulturen i Lund och  professor Maja Povrzanovic Frykman och postdoktor Jacob Lind, som båda forskar inom Internationell migration och etniska relationer vid Malmö universitet. Vi får höra aktuella perspektiv från migrationsforskningen på hur man kan förstå barns berättelser om migration och hur deras upplevelser kan gestaltas.

Samtalet hålls på engelska och modereras av Sara Bjärstorp, verksamhetsledare för Mötesplats Social Innovation och ansvarig för att utveckla Malmö universitets kultursamverkan.

Läs mer om evenemanget i Malmö universitets kalendarium