Måketorpsboden slutet av 1800-talet eller början av 1900-talet.
Måketorpsboden är en slutet av 1800-talet eller början av 1900-talet. Foto: Per Bagge, ur Universitetsbibliotekets bildsamlingar, Lunds universitet.

Under 2017 jobbar vi med en populärvetenskaplig bok om de timrade husen i vårt friluftsmuseum.

I friluftsmuseet på Kulturen i Lund finns nio liggtimrade hus från södra Sverige. Husen är uppförda under perioden 1650–1850, och flyttades till museet under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Under de senaste åren har flera av dem restaurerats, och i samband med det har vi fått fram ny kunskap om husen. Det beslutades därför att Kulturen skulle göra en populärvetenskaplig bok där den nya kunskapen förmedlas.

Syftet med boken är att berätta om byggnadernas ursprungsmiljö, där de stod innan de flyttades till museet. Texterna kommer också att handla om vilka frågor vi ställs inför när vi restaurerar och vilken kunskap som kommit fram när vi gjort dokumentation av husen före och under restaureringar. I publikationen kommer vi att berätta om timmerhantverket och hur vi arbetat med traditionellt hantverk med utgångspunkt i de spår som de som byggt husen lämnat efter sig. Vi vill också lyfta fram det publika arbete som vi gör kring hantverk och byggnadstradition.

Projektet finansieras av medel från Nordenstedska stiftelsen och genomförs under 2017.