Teckning av Måketorpsboden med olika benämningar på byggnadsdelar.
Teckning av Måketorpsboden med olika benämningar på byggnadsdelar. Ur boken Timmerhus med historia, red Gunilla Gardelin (2018)