Teckning av Måketorpsboden med olika benämningar på byggnadsdelar.
Teckning av Måketorpsboden med olika benämningar på byggnadsdelar. Ur boken Timmerhus med historia, red Gunilla Gardelin (2018)

Kulturen genomför dokumentations- och forskningsprojekt i egen regi och i samarbetar med andra institutioner. Vi deltar i nätverket FOMU, forskning vid museer.

Pågående projekt

Avslutade projekt