Ansiktskvader. Bilden visas på omslaget till Kulturens bok Kyrkornas Lund
Ansiktskvader. Bilden visas på omslaget till Kulturens bok Kyrkornas Lund.

Kulturen genomför dokumentations- och forskningsprojekt i egen regi och i samarbetar med andra institutioner. Vi deltar i nätverket FOMU, forskning vid museer.

Pågående projekt

Avslutade projekt