Utsikt över det kuperade landskapet på Östarp. Till vänster vindmöllan och till höger Möllegården.
Utsikt över det kuperade landskapet på Östarp. I bakgrunden syns vindmöllan till vänster och Möllegården till höger. Foto: Viveca Ohlsson/Kulturen
Möllegården är byggd av Kulturen 1924, i en korsvirkesstil som var vanlig i Skåne under 1800-talets andra hälft. Gården är inte öppen för besökare, utan är privatbostad för gårdsbrukaren på Östarp.

En stor del av den mark vid Östarp som Kulturen köpte 1922 avsattes  för att bedriva ett produktivt jordbruk som kunde ge Kulturens Östarp ekonomisk stabilitet. Eftersom Gamlegård gjordes om till museum behövdes en ny driftsanläggning, och Kulturen byggde då Möllegården. Stilen valdes för att byggnaderna skulle smälta in i miljön. Gården fick sitt namn efter vindmöllan som ligger strax intill.

Plats på karta

Möllegården

Möllegården är byggd av Kulturen 1924, i en korsvirkesstil som var vanlig i Skåne under 1800-talets andra hälft. Privat boende för gårdsbrukaren.

Från platsen