Efter beskedet om de nya corona-restriktionerna som träder i kraft den 24 november har vi beslutat att Kulturen i Lund håller fortsatt öppet, men för att bidra till arbetet med att förhindra smittspridning ställer vi in all programverksamhet. Detta gäller hela julprogrammet, till och med 10 januari.

In English

Kulturen har gott om plats och frisk luft och vi gör bedömningen att ett friluftsmuseum kanske behövs ännu mer än vanligt i en tid som denna. Vi ser redan nu att det är få människor som rör sig i våra miljöer och bedömer därför att det inte finns någon risk för trängsel. Vi följer Folkhälsomyndighetens och föreningen Sveriges Museers råd och rekommendationer i all vår verksamhet.

Formellt sett berörs inte Kulturen av de restriktioner som gäller (max 8 personer), eftersom museibesök inte räknas som allmän sammankomst eller offentlig tillställning.

Gustav Olsson/museichef

Återbetalning av förköpta biljetter

Vi kommer att meddela alla som har förbokat eller förköpt biljett till julens programpunkter, och betala tillbaka pengarna. Återbetalningen kan dock ta lite tid.

Håll avstånd

Vi ber dig som besöker oss att visa hänsyn och hålla avstånd till andra besökare. Om det redan är flera personer i en utställning eller i ett hus i friluftsmuseet ber vi dig gå vidare och titta på något annat en stund, och sedan komma tillbaka.

Frekventare städning av vissa ytor

Områden som är extra utsatta och ofta i kontakt med händer, som till exempel ledstänger och dörrhandtag, rengörs mer frekvent. Vi spritar ytor i entrén/museibutiken, både för besökarnas och vår egen personals skull.

Hemma vid förkylningssymptom

Vår personal följer folkhälsomyndighetens rekommendationer och vi stannar hemma om vi har förkylnings- eller influensasymptom. Vi ber våra besökare göra detsamma, för allas bästa.