Bakom kulisserna

Skylt med "Ordningsstadgar för Läns- och Stadslasarettet i Hälsingborg".

En medicinhistorisk utställning tar form!

Utställningen i Medicinhistoriska museet i Helsingborg har plockats ner och det pågår ett intensivt arbete.. Läs mer »