Arbetarbostadens kök. Foto: Viveca Ohlsson/Kulturen

Föreningens stadgar

Kulturen drivs på uppdrag av Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige. Föreningen bildades 1882 och tio år senare öppnades dörrarna till Kulturen. Museets verksamhet beskrivs på följande sätt i föreningens stadgar:

Kulturhistoriska föreningen (…) har till syfte att samla och bevara det materiella kulturarvet med särskild inriktning på sydsvensk kulturhistoria, att i samband därmed verka för forskning och för bildningen i samhället samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.