Detalj från skiss av Jöns Mårtensson. Foto: Viveca Ohlsson/Kulturen

Skiss till första fjäderfäutställningen

Jöns Mårtensson (1855-1912) var en mångsidig konstnär som under många år arbetade på Kulturens Konstslöjdanstalt. Anstalten (som då betydde skola, verkstad) startades tidigt i museets historia. Det var en utbildning i olika typer av hantverk (textil, trä, smide) och de utförda föremålen såldes eller ingick i museets lotterier. På så sätt fick Kulturen en stabil intäkt.

Kulturen äger idag flera föremål och konstverk av Jöns Mårtensson, men också ett stort antal förstudier och skisser. Det var vanligt att konstnärer gjorde förlagor till så kallade hyllningsadresser (vackert textade gratulationstavlor) och till diplom. Vad passar bättre i påskmånaden än denna skiss till diplom för ”Första allmänna svenska fjäderfäutställningen i Malmö”?

Här finns fågelbord med duvor, spegelvända tuppar, pickande höns, stolta gäss, en maffig kalkon och längst ner en rad dansande kycklingar. Den fiktive mottagaren är på skissen Herr Anders Trulsson (det kan tänkas att Mårtensson här tänkte på en annan konstnär med just detta namn). Priset utdelas för välgödda tuppar och kalkoner. I Kulturens arkiv finns även det färdiga diplomet. Det är inte alls lika fjäderrikt som skissen!

Text: Anders Jansson, intendent på Kulturen

I Kulturens föremålsdatabas kan du söka efter andra intressanta föremål från våra samlingar.