Föremålskunskap

Vill du veta  från vilken tid en vas är, vem som tillverkat en sked, varför vi äter fastlagsbullar.. Läs mer »

Örjan Hörlin arbetar på Dackestugan

Byggnadsvård berör mer än vården av enstaka gamla hus, det handlar om ett varsamt förhållningssätt till vår bebyggelse… Läs mer »

Kristina Bakran i Östarps allmogeträdgård

Parken på friluftsmuseet i Lund och omgivningarna kring gårdarna på Kulturens Östarp skapar olika rum kring byggnaderna. De.. Läs mer »

Åke Axelsson - möbelskaparen, utställning på Kulturen i Lund.

Under årens lopp har Kulturen producerat ett hundratal permanenta och tillfälliga utställningar. Varje år produceras mellan 4 och.. Läs mer »

Konservering

Oavsett vad vi gör på Kulturen för att vårda och bevara våra samlingar så pågår en ständig, men.. Läs mer »

Museipedagogik

På Kulturen arbetar flera pedagoger för att göra ditt besök på Kulturen till en rolig men även lärorik.. Läs mer »

Arkeologi

Kulturen bedriver uppdragsarkeologisk verksamhet och genomför flera förundersökningar, schaktningsövervakningar och utgrävningar i Lund varje år. De lånas även ut till projekt.. Läs mer »