Västra Vrams Prästgård. Foto: Viveca Ohlsson/Kulturen

Västra Vrams prästgård

1754-1755 byggdes ett nytt bostadshus på den fyrlängade prästgården i Västra Vram utanför Kristianstad i Skåne. Bostadshuset uppfördes åt prosten Johan Bolmstedt efter statliga direktiv från 1734 som beskrev hur prästgårdar skulle se ut. Denna var den första av den här typen i Skåne.

Vitkalkades 1806
I direktivet anges att huset skall ha sex rum, men prosten lade till ytterligare två. På vinden inreddes en kammare för hjälpprästen. Huset är knuttimrat och var från början målat med röd slamfärg av typen Falu rödfärg. 1806 lerputsades och vitkalkades det efter nya stilideal. Det användes som prästgård fram till 1925.

Rekonstruerad interiör från 1815
Till Kulturen flyttades prästbostaden 1927 och visar nu ett prästhem från tidigt 1800-tal. Interiören innehåller autentiska väggmålningar och stofftapeter. Möbleringen är rekonstruerad efter en bouppteckning från prästgården 1815.

Studera gärna knuttimringen som utvändigt syns i utskjutande knutar och väggmålningarna inne i huset.

Läs mer:
Den fyrlängade prästgården i Västra Vram