Borgeby_Slott

Borgeby slott

Borgeby slott är beläget strax invid Lödde å och härstammar från tusentalets mitt. Det ersatte en vikingatida ringborg från senare delen av 900-talet som legat på platsen. Under medeltiden och fram till 1536 var det ärkebiskopsborg. Dess strategiska läge gjorde att borgen var viktig för både svenskar och danskar under striderna om Skåne. Vid två tillfällen, 1452 och 1678, resulterade aggressionerna i stor förödelse för Borgebys del.

Kulturen är med och förvaltar slottets porttorn, genom Hanna och Ernst Norlinds stiftelse.

I slutet av 1800-talet övertogs slottet av Hanna Larsdotter. Med sin make, konstnären och författaren Ernst Norlind, gjorde hon Borgeby till ett känt kulturcentrum. I dag innehåller porttornet en utställning om den tiden.

Besöksinformation och öppettider

Ligger i Lomma kommun.